actualitat


Quality Corn Group a El País

Degut a l'alta producció de tones de blat de moro, la nostra comunitat s'aixeca com la segona productora del païs. Amb motiu de la mateixa, Totem publicaciones ha estrenat la revista "El Maíz en Aragón", amb l'objectiu de donar cobertura informativa al sector dels seus reptes actuals i futurs. I és que, degut a l'actual situació del mercat, ha millorat la rendibilitat d'aquest cultiu.              

El passat 16 d'abril hem aparegut a la seva revista que, a més de distribuir-se juntament amb el diari El País (Aragón), es pot trobar a les cooperatives FACA i a les Oficines Comarcals Agràries. També es pot descarregar el contingut en la seva versió digital accedint a la pàgina web de la seva editorial: www.totempublicaciones.com.

 


<< tornar al llistat