actualitat


Certificació Halal per a Quality Corn

La certificació Halal és otorgada per l'Institut Halal a aquelles empreses que cumpleixen amb el Reglament d'ús de la marca de garantia Halal de la Junta Islàmica. La paraula "halal" significa "permès, autoritzat, saludable, ètic o no abusiu". Les matèries primes utilitzades en la producció halal, no han de contenir elements o ingredients "haram".

Quality Corn treballa amb blat de moro amb gra sec i cru com a únic ingredient que procedeix en la seva totalitat de Liven Agro, empresa amb la que Quality comparteix personal i instal·lacions. No existeix perill de contaminació amb elements o ingredients haram. Tots els passos d'elaboració, emmagatzematge de matèries primes, transport intern, manipulació, etiquetatge i conservació es fan de forma que asseguri que no existieix contaminació creuada amb altres productes no halal mantenint la traçabilitat del procediment.

D'aquesta manera, exportem els productes de Quality Corn a mercats de consum de majoria musulmana i a alguns països on és un requisit imprescindible per l'entrada del producte. 


<< tornar al llistat